Nasze priorytety

Najważniejszym celem pomocy prawnej świadczonej przez nas jest ochrona prawna interesów podmiotu, na którego rzecz jest ona wykonywana.

Specjalność kancelarii

Sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego (inwestycji)
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa obrotu gospodarczego
 • prawa wekslowego
 • prawa podatkowego
 • prawa karnego i karno-wykonawczego
 • prawa farmaceutycznego

Szczególnym rodzajem spraw, w którym kancelaria ma bogate doświadczenie to sprawy odszkodowawcze a także sprawy z zakresu prawa sieciowego: energetycznego i wodno-kanalizacyjnego.

Dodatkową specjalnością kancelarii jest pomoc w tworzeniu stowarzyszeń i spółek handlowych oraz przekształceń spółek handlowych z uwzględnieniem opłacalności i analiz podatkowych przekształceń.

Formy pomocy prawnej

 • konsultacje i porady prawne
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych
 • obrona klientów w postępowaniu karnym, wykroczeniowym, wykonawczym
 • reprezentacja przed urzędami
 • sporządzanie opinii prawnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych
 • przygotowywanie umów i konsultacje w zakresie projektów aktów notarialnych
Zespół kancelarii
adw. Andrzej Bielewicz
adw. Andrzej Bielewicz
mgr Aneta Furmann
mgr Aneta Furmann
apl. Mateusz Bemowski
apl. Mateusz Bemowski
(II rok aplikacji)
© 2012 Projekt i wykonanie, hosting - WS Media Joanna Stoltman